Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij het TextielMuseum.

De teksten en foto’s die op deze website worden getoond mogen - met naam en bronvermelding - zonder vergoeding uitsluitend worden gebruikt voor eigen oefening, studie of gebruik, voor niet-commerciële doeleinden, een en ander onverminderd de beperkingen die bij de Auteurswet zijn gesteld.

Voor andere en commerciële doeleinden kan, tegen vergoeding, voor reproductie geschikt beeldmateriaal worden besteld bij de afdeling Collectie van het TextielMuseum.

Werken van fotografen kunnen alleen worden besteld bij de fotograaf of diens vertegenwoordiger.

Op sommige van de afgebeelde kunstwerken kan auteursrecht rusten. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via Internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijk vertegenwoordiger.

De collectieve rechten van fotografen uit de collectie van Maria Austria Instituut, Nederlands Fotomuseum en Spaarnestad Fotoarchief zijn geregeld met Pictoright, Amsterdam.

Het TextielMuseum heeft waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste toestemmingen verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, gelieve contact op te nemen met het Textielmuseum.